نشد !

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد

که تو رفتی ودلم ثانیه ای بند نشد

لب تو میوه ممنوع ، ولی لب هایم

هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد

با چراغی همه جا گشتم وگشتم در شهر

هیچ کس ... هیچ کس اینجا به تو مانند نشد

هر کسی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این سینه " خداوند " نشد

خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتند : نشد !

- فاضل نظری -

 

پ ن 1 : ای نبخشوده گناه پدرم ، " آدم " را ...

           به گناهان نبخشوده قسم ... دلتنگم !

                       - فاضل نظری -

 


/ 0 نظر / 44 بازدید