خداحافظ

خداحافظ ! خداحافظ ! سلام ای خوب دیروزم 

بدون من تا ته دنیا به آتیش تو می سوزم

خداحافظ ! خداحافظ ! همیشه همدم و همراه 

دلیل بغض بی وقفه ، دلیل هق هق گهگاه 

خداحافظ !خداحافظ ! عزیز خسته از تکرار 

نگو تقدیر ما این بود ،‌ محاله بعد از این دیدار

خداحافظ ! خداحافظ ! سیه پوش سراپا نور 

شروع ناب هر شعری ، تو ای نزدیک دورادور 

خداحافظ غزلساز طناب و شاخه و رؤیا 

صدای ناب روییدن ، غریق عاشق دریا

خداحافظ ! خداحافظ ! گل اردیبهشت من 

پر از نام زلال توست ،‌ کتاب سرنوشت من 

خداحافظ ! خداحافظ ! دلیل تازه بودن ها 

خداحافظ ! خداحافظ ! تمنای سرودن ها

خداحافظ ! خداحافظ ! سفر خوش ! راه رؤیا باز 

پس از تو قحطی لبخند ، پس از تو حسرت پرواز

- یغما گلروئی -

 

پ ن 1 : روز وصل دوستداران یاد باد / یاد باد آن روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت / بانگ نوش نوشخواران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من / از من ایشان را هزاران یاد باد

مبتلا گشتم در این بند و بلا / کوشش آن حق گزاران یاد باد

گر چه صد رود است در چشمم مدام / زنده رود باغ کاران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند / ای دریغا رازداران یاد باد

                                   - حافظ -

 

/ 0 نظر / 44 بازدید